Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Przedsiębiorco dowiedz się więcej na temat ryzyka walutowego w prowadzeniu działalności gospodarczej!

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału  w jedynym bezpłatnym szkoleniu nt.:

Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej

Termin szkolenia: 27 marca 2014 r., godz.: 09:00-16:00.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój

Od wielu lat mamy do czynienia z dużą zmiennością kursów walut, która to zmienność znacząco wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw działających nie tylko na rynkach zagranicznych (import/eksport), ale także tych działających na rynku krajowym, lecz używających w rozliczeniach ze swymi dostawcami i odbiorcami kursu walutowego – jako przelicznika cen wyrażonych w walucie obcej.

Duże wahania kursów walut przekładają się na dużą zmienność wyniku finansowego, ubytek marż handlowych, utratę konkurencyjności a w skrajnych wypadkach nawet bankructwo firmy, która nie zarządza ryzykiem kursu walutowego w ogóle, lub też robi to nieumiejętnie.

Niniejsze szkolenie jest skierowane zarówno do eksporterów, jak też do importerów, którzy widzą konieczność wdrożenia prawidłowych zasad zarządzania ryzykiem tak, aby nie ponieść dotkliwych strat zarówno przy silnym osłabieniu złotego, jak też przy silnym jego umocnieniu.

Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny, przygotowane na podstawie rzeczywistych zdarzeń gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwach w ostatnich 5 latach.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – główny ekonomista w firmie doradczej DMK. Ekspert w dziedzinie rynku walutowego. Autor książki „Zarządzania ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – Poradnik praktyczny”. Od kilkunastu lat pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem kursu walutowego, ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem cen surowców i towarów rolnych. Stały gość programu TVN CNBC. W 2010 roku powołany przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) na biegłego w zakresie instrumentów pochodnych stosowanych przez Spółki Skarbu Państwa (kontrole NIKu w sprawie „toksycznych opcji walutowych”).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na numer: 074 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: aleksandra.kucharska@darr.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno-Zdrój Recepcja (parter)

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem szkolenia.

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 24 marca 2014r.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników !

Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają przedsiębiorstwa MMŚP. W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie tylko jednego reprezentanta danej firmy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!