Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości w Kaliszu, 29 września – 3 października 2014 r.

Szanowni Państwo,

W dniach od 29 września do 3 października 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedstawicieli instytucji okołobiznesowych do aktywnego udziału w Europejskim Tygodniu Przedsiębiorczości (ETP).

„Po sukcesie ubiegłorocznych edycji Tygodnia Przedsiębiorczości postanowiliśmy kontynuować to wydarzenie. Tydzień ma na celu zwiększenie potencjału lokalnych firm oraz umożliwienie im lepszego i szybszego rozwoju także poza granicami naszego kraju.” – powiedział Tomasz Ciesielski, Prezes Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości upłynie pod znakiem bezpłatnych szkoleń, seminariów i konferencji na temat innowacji, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, możliwości dofinansowania firm, wymagań prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na rynku europejskim czy marketingu internetowego w sieci.

Tydzień zainaugurowany zostanie w dniu 29 września 2014 r. konferencją, której celem jest przybliżenie tematyki innowacyjności i jej roli w rozwoju firm i regionu oraz promocja innowacyjnych technologii, produktów i usług z regionu południowej Wielkopolski.

Konferencja poświęcona będzie tematyce innowacyjności przedsiębiorstw oraz szans, które otrzymają one wkrótce dzięki wsparciu z programów unijnych. Kluczową częścią spotkania będzie prelekcja dotycząca innowacji w przedsiębiorstwach, jej źródeł oraz czynników, które decydują o jej sukcesie rynkowym. W efekcie tych działań wielkopolskie firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne na rynku globalnym, wpływając istotnie na rozwój gospodarczy regionu.

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości jest organizowany w ramach działań Ośrodka Enterprise Europe Network.

W ramach tygodnia odbędą się następujące wydarzenia:

Poniedziałek – 29 września 2014

9.30 – 15.00
Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Przedsiębiorczości
„Inspiracje dziś – innowacje jutro” – sala konferencyjna, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Wtorek – 30 września 2014
9.00 – 14.15
Szkolenie „Perspektywy eksportowe na rynki skandynawskie” – sala seminaryjna, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

9.00 – 15.00
Szkolenie „Zasady ogólne dotyczące rozliczenia transakcji w obrocie wspólnotowym na gruncie podatku dochodowego” – sala konferencyjna, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Środa – 1 października 2014
10.30 – 15.00
Warsztaty “INSTRUMENT DLA MSP – od demonstracji do komercjalizacji – nowe źródło finansowania innowacyjnych projektów” – sala seminaryjna, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
9.00 – 15.45
Szkolenie “Unia celna Rosja , Białoruś, Kazachstan –  model biznesowy polskiego eksportu na rynki wschodnie w dobie kryzysu politycznego” – sala wykładowa, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Czwartek – 2 października 2014
11.00 – 14.30
Konferencja “Inwestuj lokalnie, działaj globalnie wykorzystując fundusze unijne – dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa 2014-2020” – Ratusz sala recepcyjna

Piątek – 3 października 2014
9.00 – 15.45
Warsztaty “Wsparcie polskich firm w eksporcie na rynki Unii Europejskiej przy wykorzystaniu narzędzi internetowych” – sala seminaryjna, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
9.30 – 15.45
Seminarium “Oznakowanie CE – obowiązki przedsiębiorcy w świetle dyrektyw Nowego Podejścia” – sala wykładowa, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Warunkiem uczestnictwa w organizowanych warsztatach, seminariach i konferencjach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dotyczącego wybranego spotkania – ilość miejsc ograniczona! Programy powyższych wydarzeń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości www.kip.kalisz.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 62 765 60 58.