Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Dane partnerów

L.P.
Nazwa instytucji
ulica, numer
kod, miasto
telefon
www
www EEN
email
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram
Google+
1Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławskaul. Smoluchowskiego 4850-372 Wrocław713203318http://www.wctt.pwr.edu.plhttp://www.een.wctt.pleen@wctt.plhttps://www.facebook.com/wc4tthttps://www.youtube.com/channel/UCDRS9EP2q0I1CNCUAi45yGghttps://plus.google.com/u/0/b/107182038867309386971/107182038867309386971
2Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo - Technologiczny Biuro Enterprise Europe Network w Poznaniuul. Rubież 4661-612 Poznań618279746http://www.ppnt.poznan.pleen@ppnt.poznan.plhttps://www.facebook.com/PPNTpoznan/https://twitter.com/PPNT_Poznanhttps://www.linkedin.com/company-beta/2040860/?pathWildcard=2040860https://www.youtube.com/user/PPNTpoznanhttps://www.instagram.com/ppnt_poznan/https://plus.google.com/104387177893609143807
3Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyul. Jagiellońska 20-2171-363 Szczecin914494109http://www.innowacje.zut.edu.plhttp://innowacje.zut.edu.pl/eeno-nastransfer@zut.edu.plhttps://www.facebook.com/RCIiTTZUThttps://twitter.com/rciitt_zuthttps://www.youtube.com/user/rciittzut
4Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SAul. Szczawieńska 258-310 Szczawno Zdrój746480450http://www.darr.plhttp://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/enterprise-europe-network.htmleen@darr.plhttps://www.facebook.com/DARR.SA/
5Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczościul. Częstochowska 2562-800 Kalisz627656058http://www.kip.kalisz.plhttps://www.kip.kalisz.pl/oferta/internacjonalizacja/enterprise-europe-network/een@kip.kalisz.plhttps://www.facebook.com/fundacjakiphttps://twitter.com/fundacja_kip
6Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczościul. Kolumba 8670-035 Szczecin914330220http://www.zsrg.szczecin.plhttp://www.zsrg.szczecin.pl/pl/eeneen@zsrg.szczecin.plhttps://www.facebook.com/EENprzyZSRG/https://twitter.com/DlaBiznesuhttps://plus.google.com/u/0/108264089677331509016
7Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" w Opoluul. Damrota 445-064 Opole774565600http://www.een.opole.plhttp://spp.opole.pl/enterprise-europe-network.htmleen@spp.opole.plbrak
8Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórskiul. Syrkiewicza 666-002 Nowy Kisielin504070243http://www.cptt.uz.zgora.plhttp://www.cptt.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=174&lang=plcptt@uz.zgora.plhttps://www.facebook.com/cptt.uz
9Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninieul. Zakładowa 462-510 Konin632453095http://www.arrkonin.org.plhttp://een.arrkonin.org.pl/een@arrkonin.org.plhttps://www.facebook.com/EENKonin/