Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Dane partnerów

Arkusz kompetencji Partnerów Konsorcjum EENWP w zakresie usług doradczych
Deklarowany poziom kompetencji:1 = podstawowy2 = średni3 = zaawansowany
Opis kompetencji:Konsultant posiada ogólną wiedzę na dany tematKonsultant posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie aby przy wsparciu eksperta przeprowadzić usługę dla klientaKonsultant potrafi samodzielnie przeprowadzić taką usługę dla klienta - wiedza ekspercka
Adekwatne działania:1) Zbadanie potrzeb klienta1) Zbadanie potrzeb klienta1) Zbadanie potrzeb klienta i plan wsparcia
2) Przekazanie do kompetentnego partnera 2) Przygotowanie planu wsparcia2) Przygotowanie planu wsparcia
3) Realizacja usługi ze wsparciem eksperta zewn.3) Samodzielna realizacja usługi
Rola w Client Journey:Door ??????Hub / Spoke ???
Uwaga:NIe wpisanie żadnej wartość (domyślnie: "0") oznacza, że partner w ogóle nic nie wie na dany temat, nie miał i nie przewiduje zapotrzebowania na tekie usługi.
Legenda:przygotowuje opis usługipodnosi kompetencje do poziomu 3
średniaP01P02P03P04P05P06P07P08P09Konsorcjum
L.p.Rodzaj usługiWCTTPPNTRCITTDARRFKIPZSRGSPPCPITTARR
1.Audyt i ochrona własności intelektualnej2,232,61,21,21,80,82,41,61,8
1.1Analiza zasobów własności intelektualnej3331121322,1
1.2Audyt i transfer technologii222112321,7
1.3Ochrona patentowa (zgłoszenia patentowe itp.)2222222222,0
1.4Udzielanie/nabywanie licencji333112211,8
1.5Analizy patentowe (patent landscape / freedom to operate)1331111211,6
2.Projektowanie i zarządzanie biznesem2,622,42,61,82,610,62,02,0
2.1Analizy strategiczne przedsiębiorstwa/marki (SWOT, PESTLE, BCG...)3223231122,1
2.2Strategie i modele biznesowe (w tym Business Model Canvas, Lean Canvas)33332322,1
2.3Design Thinking/Human Centered Design223121111,4
2.4Biznesplany, budżety (operacyjno-finansowe)3123232132,2
2.5Analizy ekonomiczne, ocena projektów biznesowych2223131121,9
3.Finansowanie działalności2,81,82,02,81,52,31,31,01,31,8
3.1Finansowanie pomocowe (fundusze strukturalne, regionalne)3223222222,2
3.2Pożyczki i kredyty3112231131,9
3.3Crowdfunding22331211,6
3.4Pozyskiwanie kapitału rozwojowego (venture capital, business angels, wejście na rynek kapitałowy)322312111,7
4.Marketing i reklama2,31,32,02,32,02,01,01,01,31,7
4.1Analizy rynkowe na bazie ogólnie dostępnych danych3333231112,2
4.2Analiza marketingowa firmy2122222121,8
4.3Audyt wzorniczy (identyfikacja wizualna, opakowania, wzornictwo produktów)201221111,1
5.Współpraca międzynarodowa2,81,82,32,01,52,81,00,81,01,8
5.1Umowy w obrocie międzynarodowym2222121111,6
5.2Przygotowanie firmy do wejścia na rynki zagraniczne222212111
5.3Sprzedaż towarów i usług na terenie EOG (zagadn. ogólne)3121131111,6
5.4Handel z krajami trzecimi, FTA20111210,9
5.5E-commerce22222211,4
6.Legislacja UE1,831,171,831,671,672,001,001,331,171,5
6.1Zakładanie i prowadzenie działalności z siedzibą za granicą - zagadn. ogólne2121221111,4
6.2Delegowanie pracowników za granicę2122231221,9
6.3Oznakowania produktów, CE2222221111,7
6.4Normy i standardy w UE - zagadnienia ogólne2212221211,7
6.5Podatki i obowiązkowe składki w UE2112121111,3
6.6Zamówienia publiczne w Niemczech1031111111,1
Wykres kompetencji konsorcjum EENWP
Audyt i ochrona własności intelektualnej1,8
Projektowanie i zarządzanie biznesem2,0
Finansowanie działalności1,8
Marketing i reklama1,7
Współpraca międzynarodowa1,8
Legislacja UE1,5
Kompetencje partnerów