Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Dane partnerów

Wykaz kompetencji Partnerów konsorcjum EENWP do realizacj usług doradczych
Deklarowany poziom kompetencji:1 = podstawowy2 = średni3 = zaawansowany
Konsultant posiada ogólną wiedzę na dany temat i potrafi przygotować informację wstępną dla klientaKonsultant posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenia aby przy wsparciu eksperta zewnętrznego przeprowadzić taką usługę dla klienta - konsultant jest partnerem dla eksperta zew.Konsultant potrafi samodzielnie przeprowadzić taką usługę dla klienta - wiedza ekspercka
P01 - WCTTP02 - PPNTP03 - RCITTP04 - DARRP05 - FKIPP06 - ZSRGP07 - SPPP08 - CPITTP09 - ARR
1.Audyt technologiczny2222
2.Transfer technologii2322
3.Audyt własności intelektualnej2222
4.Ochrona patentowa22211
5.Audyt wzorniczy21

1

1
6.Opakowania i oznakowania produktów, CE12111
7.Obrót towarami FMCG z zagranicą11
8.Badania rynkowe3222
9.Marketing (plany, strategie)211211
10.Promocja i reklama2121
11.Modele biznesowe1323
12.Biznes-plany12*3313
13.Analizy ekonomiczne2332
14.Finasowanie pomocowe, crowdfunding22*33
15.Pozyskiwanie kapitału rozwojowego2132
16.Umowy w obrocie międzynarodowym112
17.Handel z krajami trzecimi, FTA11
18.Delegowanie pracowników za granicę222
19.Prowadzenie działalności gosp. za granicą112
20.Świadczenie usług turystycznych za granicą1
21.Świadczenie usług medycznych za granicą1
22.E-commerce11
23.Design thinking23
24.Sprzedaż mebli w UE1
25.
26.
27.
28.
29.
30.