Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Dane partnerów

L.P.
Nazwa instytucji
ulica, numer
kod, miasto
telefon
www
www EEN
email
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram
Google+
1 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław 713203318 http://www.wctt.pwr.edu.pl http://www.een.wctt.pl een@wctt.pl https://www.facebook.com/wc4tt https://www.youtube.com/channel/UCDRS9EP2q0I1CNCUAi45yGg https://plus.google.com/u/0/b/107182038867309386971/107182038867309386971
2 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo - Technologiczny Biuro Enterprise Europe Network w Poznaniu ul. Rubież 46 61-612 Poznań 618279746 http://www.ppnt.poznan.pl een@ppnt.poznan.pl https://www.facebook.com/PPNTpoznan/ https://twitter.com/PPNT_Poznan https://www.linkedin.com/company-beta/2040860/?pathWildcard=2040860 https://www.youtube.com/user/PPNTpoznan https://www.instagram.com/ppnt_poznan/ https://plus.google.com/104387177893609143807
3 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. Jagiellońska 20-21 71-363 Szczecin 914494109 http://www.innowacje.zut.edu.pl http://innowacje.zut.edu.pl/eeno-nas transfer@zut.edu.pl https://www.facebook.com/RCIiTTZUT https://twitter.com/rciitt_zut https://www.youtube.com/user/rciittzut
4 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój 746480450 http://www.darr.pl http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/enterprise-europe-network.html een@darr.pl https://www.facebook.com/DARR.SA/
5 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz 627656058 http://www.kip.kalisz.pl https://www.kip.kalisz.pl/oferta/internacjonalizacja/enterprise-europe-network/ een@kip.kalisz.pl https://www.facebook.com/fundacjakip https://twitter.com/fundacja_kip
6 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba 86 70-035 Szczecin 914330220 http://www.zsrg.szczecin.pl http://www.zsrg.szczecin.pl/pl/een een@zsrg.szczecin.pl https://www.facebook.com/EENprzyZSRG/ https://twitter.com/DlaBiznesu https://plus.google.com/u/0/108264089677331509016
7 Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu ul. Damrota 4 45-064 Opole 774565600 http://www.een.opole.pl http://spp.opole.pl/enterprise-europe-network.html een@spp.opole.pl brak
8 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski ul. Syrkiewicza 6 66-002 Nowy Kisielin 504070243 http://www.cptt.uz.zgora.pl http://www.cptt.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=174&lang=pl cptt@uz.zgora.pl https://www.facebook.com/cptt.uz
9 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin 632453095 http://www.arrkonin.org.pl http://een.arrkonin.org.pl/ een@arrkonin.org.pl https://www.facebook.com/EENKonin/