Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Inwestuj w innowacje

Inwestuj w innowacje

27-28 października, Szczawno Zdrój

Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach projektu „Inwestuj w innowacje”, którego głównym celem jest stworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację nowatorskich przedsięwzięć.

Brak kapitału to jedna z największych barier rozwoju firm. Problemy związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania z przeznaczeniem na działalność innowacyjną najczęściej napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego też celem konferencji jest przygotowanie przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, a także uświadomienie im i pokazanie możliwości, jakie daje pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnej działalności.

Udział w konferencji i przystąpienie do projektu dają możliwość:

  • prezentacji swojej oferty/profilu działalności w portalu internetowym www.inwestujwinnowacje.pl
  • uczestnictwa w szkoleniach dotyczących zasad pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, zasad funkcjonowania i debiutu na alternatywnym rynku GPW NewConnect
  • uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez Ernst & Young Academy of Business, MCI Management, GPW
  • uczestnictwa w konferencji, podczas której prezentowane będą firmy zainteresowane pozyskaniem kapitału (niezbędnym narzędziem do promocji firm będzie film reklamowy. Konferencja odbędzie się w Sali NewConnect GPW; na potrzeby konferencji organizator zapewnia produkcję 5 min filmu promocyjnego na temat danego przedsięwzięcia. Po konferencji film wraz z pełnymi prawami zostaje przekazany uczestnikowi)

Termin: 27-28 października br.
Miejsce: Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego, Szczawno Zdrój
Więcej informacji: www.inwestujwinnowacje.pl