Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Europejski Panel Biznesowy na temat Prawa Umów (Zobowiązań)

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców z regionu do udziału w tworzeniu opinii na temat wprowadzenia regulacji prawnych na poziomie europejskim dotyczących kwestii związanych z zawieraniem umów przez przedsiębiorstwa

Wystarczy wypełnić ANKIETĘ będącą częścią konsultacji panelu biznesowego Komisji Europejskiej!

Komisja Europejska planuje wprowadzenie regulacji prawnych na poziomie europejskim dotyczących kwestii związanych z zawieraniem umów przez przedsiębiorstwa:

  • umów międzynarodowych
  • przedsiębiorca-konsument
  • przedsiębiorca-przedsiębiorca

Celem niniejszego panelu jest zebranie informacji, które posłużą weryfikacji tego, w jakim stopniu wprowadzenie jednego na poziomie europejskim prawodawstwa dotyczącego zobowiązań wpłynie na poprawę sytuacji firm na wewnętrznym rynku europejskim.

Narzędziem panelu jest kwestionariusz, którego wypełnienie nie powinno potrwać dłużej niż 15 minut.

Niniejsza ankieta ma być głównym źródłem informacji wykorzystywanych w procesie tworzenia nowego prawa.

Wypełnioną ANKIETĘ prosimy przesyłać do dnia 6 grudnia br. do godziny 1400 na adres email: eic@darr.pl

Więcej informacji: www.darr.pl