Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Profesjonalne przygotowanie wniosku w 7 Programie Ramowym

Przygotowanie wniosku w 7. Programie Ramowym

22 listopada, Wrocław

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym podstawowych zagadnień związanych z przygotowaniem wniosku w 7. Programie Ramowym. Szkolenie odbedzie się 22 listopada we Wrocławiu.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie małe i średnie przedsiebiorstwa zainteresowane tematyką 7. Programu Ramowego, podjęciem badań w międzynarodowym konsorcjum i pisaniem wniosku.

Termin: 22 listopada 2010 (poniedziałek), godz. 9-14
Miejsce: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48

Agenda (pobierz)
Formularz rejestracyjny (pobierz)

Eksperci:
Dr Radosław Piesiewicz – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Dr inż Łukasz Mirosław – Spółka naukowo-badawcza Vratis

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Podpisany formularz zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 listopada do godz. 16.00 na adres email: m.sokolowska@wctt.pl

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane do Państwa droga e-mailową.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Małgorzata Sokołowska  tel. 71 320 2189, m.sokolowska@wctt.pl
Jakub Rakoczy  tel. 71 320 4350,  j.rakoczy@wctt.pl