Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Technologie informacyjne i komunikacyjne w służbie integracji społecznej

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w seminarium organizowanym w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w dniu 15 grudnia br. w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego.
Celem seminarium jest przedstawienie problematyki związanej z wykluczeniem cyfrowym oraz uświadomienie MŚP jaki wpływ na rozwój firmy i utrzymanie konkurencyjności mają technologie informacyjne i komunikacyjne.

Przedmiotem rozważań będą m.in.:

  • bariery wdrażania rozwiązań technologii ICT w MŚP
  • rola MŚP w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy w Unii Europejskiej
  • fundusze unijne na rozwój e-biznesu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesyłać do dnia 13 grudnia br. na adres e-mail: eic@darr.pl, lub faksem pod numer: 74 648 04 51.

Więcej informacji udziela Katarzyna Bienia (katarzyna.bienia@darr.pl, tel.: 74 648 04 43)

Więcej informacji na stronie: www.darr.pl

Informacje o Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym znajdą Państwo na stornie: www.2010againstpoverty.eu