Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

WARSZTAT DLA FIRM Z BRANŻY ICT – 24 lutego 2011 roku

Szanowni Państwo !
Zapraszamy firmy z branży teleinformatycznej do udziału w warsztacie realizowanym w ramach projektu pn. „Česko-polský inovační portál / Czesko-polski portal innowacyjny”.
W ramach warsztatu przewidziane są dwa bloki tematyczne „AKADEMIA UMÓW IT” oraz „NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I JEJ BEZPIECZEŃSTWO”.

Dodatkowo przewidziane są prezentacje na temat Sieci Centrów Innowacji Microsoft oraz klastrów teleinformatycznych z pogranicza polsko-czeskiego.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia.

W warsztacie uczestniczyć będą przedsiębiorcy i instytucje z Republiki Czeskiej, związane z branżą teleinformatyczną, tak więc poza pozyskaniem wiedzy, możliwe będzie nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami ze strony czeskiej.

Warsztat jest organizowany w dniu 24 lutego 2011 roku w Dolnośląskim Parku Technologicznym (www.t-park.pl) w Szczawnie-Zdroju.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 18 lutego 2011 roku na adres poczty elektronicznej: czeplinn@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Udział w warsztacie jest nieodpłatny.

Kontakt:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
Osoba do kontaktu:
Marek Stankiewicz(Marek.stankiewicz@darr.pl ; 74 64 80 446)