Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Warsztaty dla przedsiębiorców pn. Zarządzanie zespołem w projekcie wzorniczym

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn „Zaprojektuj Swój Zysk”, realizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego – strategicznego doradcę przedsiębiorstw, projektantów  i administracji publicznej w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów na rynek.

Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem projektu.

Projekt „Zaprojektuj Swój Zysk” dostarcza specjalistyczną wiedzę, metodologię i praktyczne rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorstwa i projektanci dowiedzą się jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać ich wprowadzaniem na rynek.

W ramach projektu organizowane są warsztaty stacjonarne dla przedsiębiorców, które odbywają się w różnych miastach w Polsce.

W dniach 03-04 marca 2011 r. warsztaty pn. Zarządzanie zespołem w projekcie wzorniczym odbędą się w Szczawnie-Zdroju w siedzibie DARR S.A. (Budynek  Dolnośląskiego Parku Technologicznego, Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój)

Korzyści udziału w warsztatach:

 • poznanie metodyki współpracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwoju nowego produktu
 • podniesienie umiejętności współpracy z członkami zespołu projektowego w procesie rozwoju nowego produktu
 • wypracowanie zasad rozwiązywania trudnych sytuacji w kluczowych momentach projektu wzorniczego
 • minimalizacja sytuacji zagrażających powodzeniu projektu oraz  zwiększenie efektywności pracy zespołu

Każdy uczestnik warsztatów stacjonarnych otrzyma bezpłatnie podręcznik „Design Management. Zarządzanie wzornictwem” z zakresu metodologii zarządzania procesem wdrażania nowych produktów opartych o wzornictwo.

W programie warsztatów:

 • zróżnicowanie procesów projektowych w zależności od branży – wybrane przykłady rynkowe
 • czynniki warunkujące sukces projektu w fazie inicjacji i planowania projektu wzorniczego
 • tworzenie zespołu wdrożeniowego – praktyczne sposoby budowania efektywności pracy w projekcie wzorniczym
 • motywowanie zespołu projektowego – praktyczne metody pozyskiwania motywacji członków zespołu, zapobieganie spadkom motywacji, metody prowadzenia rozmów i spotkań projektowych
 • trudne sytuacje w projekcie wzorniczym – praktyczne sposoby rozwiązywania problemów projektowych, reagowanie na porażki i konflikty
 • prowadzenie spotkań projektowych
 • zamknięcie projektu wzorniczego – ocena, analiza, wnioski

Kogo zapraszamy: menedżerowie ds. rozwoju nowego produktu, koordynatorzy zespołów projektowych, kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla oraz członkowie zespołów projektowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych, którzy posiadają ugruntowaną wiedzę o procesie rozwoju nowego produktu.

Warsztaty dla przedsiębiorców, tak jak wszystkie pozostałe produkty projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”, są bezpłatne.

Szczegółowe informacje o programie ZSZ udziela:

Anna Izbińska

Tel. 074 648 04 41

Zapraszamy również do kontaktu z Organizatorem projektu poprzez portal: www.zsz.com.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 0-22 860 01 65, marcin_marchwinski@iwp.com.pl