Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Szkolenie: „Praktyczne aspekty zamówień publicznych w świetle krajowego i unijnego prawa”

Szanowni Państwo,

Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu zapraszają przedsiębiorców na szkolenie nt.: „Praktyczne aspekty zamówień publicznych w świetle krajowego i unijnego prawa”

Szkolenie organizowane jest w ramach działań ośrodka Enterprise Europe Network. Poprowadzi je Pani Izabela Skonieczna – Powałka – radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych „Kołodziej, Pinkosz, Skonieczna” sp.p. we Wrocławiu, od ponad dziesięciu lat zajmująca się sprawami związanymi z zamówieniami publicznymi. Świadczy pomoc prawną podmiotom, które ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z zakresu dostaw i robót budowlanych.  Przygotowuje opinie prawne, udziela odpowiedzi na pytania osób sporządzających oferty, sporządza odwołania i reprezentuje wykonawców przed Krajową Izba Odwoławczą, a  także sądami powszechnymi.

Celem niniejszego szkolenia jest praktyczne przedstawienie zasad stosowania prawa wspólnotowego przy udzielaniu zamówień publicznych w Polsce oraz omówienie na przykładach wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych istotnych z punktu widzenia oferentów.

Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2011r. w godz. 8.45 – 15.15 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (do 25 uczestników), o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 kwietnia 2011 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem pod nr 62 767 23 43 lub e-mailem na adres: een@kip.kalisz.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 62 765 60 58 /62. Uczestnictwo potwierdzane będzie telefonicznie przez konsultanta, po przesłaniu przez Państwa formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Szkolenie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i budżetu państwa.