Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Ekoinnowacje dla MŚP

30 czerwca, Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach sieci Enterprise Europe Network pt. „Ekoinnowacje dla MŚP – Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)”.

Szkolenie odbędzie się 30 czerwca w sali nr 21 (II piętro) Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przy ulicy Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu (budynek B-11).

Ponad 3,4 mln miejsc pracy w Europie jest obecnie związane z szeroko pojętym przemysłem zorientowanym ekologicznie. Szkolenie dotyczące projektów ekoinnowacyjnych jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie lokalnych przedsiębiorstw tematyką wdrożeń środowiskowych. Równocześnie jest ono odpowiedzią na aktywność MŚP w zakresie pozyskiwania funduszy na nowe inwestycje. Wdrożenia związane z tą inicjatywą mają dostarczać pomysły i rozwiązania przyjazne środowisku oraz otwierać dostęp do unijnego rynku dla przedsiębiorców z poszczególnych krajów Europy. Głównym celem projektu Eco-Innovation jest zwiększenie wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony środowiska.

PROGRAM

 • 09:00-09:30 Rejestracja uczestników, kawa
 • 09:30-09:40 Powitanie uczestników
 • 09:40-10:30 Wprowadzenie do tematyki ekoinnowacji i projektów w tym zakresie. Sesja pytań i odpowiedzi
  – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, KPK Warszawa
 • 10:30-11:00 Przerwa kawowa
 • 11:00-12:00 Charakterystyka trwających projektów oraz pozytywnie rozpatrzonych wniosków
  – Marcin Jabłoński, WCTT Wrocław
 • 12:00-12:30 Lunch
 • 12:30-14:15 Logika wniosku projektowego, kryteria oceny wniosku, wskazówki (jak przygotować poprawny wniosek), konstruowanie budżetu projektu, sesja pytań i odpowiedzi
  – Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Szkolenie poprowadzi ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego pani Katarzyna Walczyk-Matuszyk specjalizująca się w dziedzinie Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP przy współudziale Marcina Jabłońskiego pracownika WCTT zajmującego się tematyką Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP na rzecz MŚP Dolnego Śląska.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kontakt w sprawach szkolenia: Marcin Jabłoński, tel. 71 320 4339. Osoby zainteresowane naszym seminarium prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy rejestracyjnych (pobierz) faksem na numer: 71 320 3948 lub drogą elektroniczną na adres:m.jablonski@wctt.pl z dopiskiem w tytule „EKOINNOWACJE”.

Termin rejestracji uczestników: do 24 czerwca 2011r. o godz. 12:00.

Serdecznie zapraszamy!