Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Drugi polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe.

Polska i Izrael ogłaszają drugi wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji.

Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla inicjatywy EUREKA. www.eureka.be

Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel).
NCBiR i MATIMOP pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI dla wyłonionych w konkursie projektów.

Więcej szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania projektów współpracy polsko-izraelskiej w zakresie B+R uzyskacie Państwo na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=1

opracował:
Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu