Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Projekty realizowane w ramach ECO-INNOVATION

ECO-INNOVATION

Projekty ECO-INNOVATION

Jako Enterprise Europe Network informujemy o możliwościach wsparcia finansowego w konkursach prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej, w tym m.in. o 7 Framework Programme (7 Programie Ramowym) oraz CIP (Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności).

Tym razem mamy przyjemność przedstawić Państwu wybrane profile projektów realizowanych w ramach CIP Eco-Innovation. Profile te omawiają cel i zakres danego projektu, wskazują koordynatora i uczestników oraz przedstawiają stopień dofinansowania ze środków UE i wartość projektu.

Prezentacja projektów – pobierz

Celem prezentacji jest promowanie działań proekologicznych oraz wskazanie polskim MŚP możliwości podjęcia działań w przedstawionej tematyce. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą tematyką i/lub udziałem w Programach Ramowych, zapraszamy do kontaktu.

Zespół Enterprise Europe Network

Szczegółowe informacje dotyczące programu CIP:
Marcin Jabłoński – 71 320 4339
m.jablonski@wctt.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programu FP7:
Jakub Rakoczy – 71 320 4350
j.rakoczy@wctt.pl