Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Seminarium: 7 Program Ramowy dla MŚP oraz Wsparcie na uzyskanie grantu

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza w dniu 29 lipca 2011 roku do udziału w bezpłatnym seminarium na temat możliwości uczestniczenia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz Wsparcia na uzyskanie grantu.

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) to największy mechanizm finansowania badań na poziomie europejskim, z budżetem blisko 54 mld euro, przeznaczony na przekształcenie UE w najbardziej dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej ilości i jakości miejsc pracy oraz zagwarantowania spójności społecznej.

Seminarium w tym zakresie poprowadzą eksperci działającego przy Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

Głównym celem KPK jest wsparcie rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy, integracja środowisk gospodarczych i naukowych oraz wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjnej, szkoleniowej i doradczej w zakresie możliwości udziału w programach ramowych.

Program Wsparcie na uzyskanie grantu ma na celu zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest  uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.
Nabór wniosków trwa od dnia  27 czerwca 2011 do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00 lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

Ekspertem prowadzącym szkolenie będzie Pani Monika Antonowicz – Główny Specjalista Departamentu Programów Pilotażowych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu „Mercure Panorama”, Plac Dominikański 1 w godzinach: 09:30 – 15:30.

 Szczegółowy PROGRAM wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do dnia 27 lipca 2011 roku na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Serdecznie zapraszamy!