Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Szkolenie – Incoterms 2010

Incoterms 2010

28/29 lipca, Wrocław

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym warunków dostaw INCOTERMS 2010 – najnowszej wersji oficjalnych reguł handlu międzynarodowego. Odbędzie się ono w dwóch terminach – 28 oraz 29 lipca 2011 (900-1500) w siedzibie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii.

WCTT pragnie przybliżyć zainteresowanym najnowszą wersję sformalizowanych reguł handlu międzynarodowego Incoterms, w tym przede wszystkim zmiany w stosunku do Incoterms 2000, a także opowiedzieć o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych. Zostaną przeanalizowane poszczególne reguły Incoterms 2010 w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu. Docelowo uczestnicy szkolenia będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Warunki dostaw w kontrakcie handlowym
  • INCOTERMS 2010 a umowa spedycji i umowa przewozu
  • Loco, franco, Ab Werk i inne – jak to tłumaczyć?
  • Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010 i porównanie z warunkami INCOTERMS 2000
  • CIF i CIP – ubezpieczenie CARGO
  • Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS
  • Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Szkolenie poprowadzi Andrzej Sikorski – konsultant i trener, specjalista w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu. Absolwent Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim oraz wielu prestiżowych szkoleń i kursów min. we Francuskim Instytucie Zarządzania i Zrzeszeniu Prawników Polskich, od 28 lat praktycznie pracujący w spedycji międzynarodowej i transporcie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz) i odesłanie pocztą elektroniczną na podany poniżej adres do 22 lipca 2011, do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje:
Jakub Rakoczy, tel. 71 320 4350, j.rakoczy@wctt.pl