Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na seminarium – „Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy. Przepisy krajowe a dyrektywy UE w zakresie planowanych zmian”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

„Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy. Przepisy krajowe a dyrektywy UE w zakresie planowanych zmian”

Program seminarium:

  • Pracodawca jako podmiot stosunku pracy
  • Rodzaje umów o pracę
  • Przekształcenie zobowiązaniowego stosunku do pracy
  • Urlop: wypoczynkowy, bezpłatny, szkoleniowy
  • Urlop macierzyński i wychowawczy
  • Zwolnienia od pracy w myśl przepisów krajowych i unijnych
  • Zwolnienia od pracy udzielane jednostronnie przez pracodawcę

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Termin seminarium:

  • 06 wrzesień 2011r. – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul Zakładowa 4 (sala szkoleniowa nr 319 III piętro).

Prowadzący seminarium:

Jarosław Nyzio–Starszy Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, wykładowca prawa pracy w tematyce nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, członek Rady Europy grupy ekspertów ds. dyrektywy 89/686/EWG, przedstawiciel Polski w unijnej grupie ADCO współpracy nadzorów rynku ds. dyrektywy 89/686/EWG, ekspert Komisji Europejskiej ds. dyrektywy 89/686/EWG.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej listownie na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninieul. Zakładowa 4 62-510 Konin, faxem pod numer 63 242 22 29 lub e-mailem na adres  agnieszka.kasprzak(at)arrkonin.org.pl


Karta zgłoszeniowa – pobierz

Program Seminarium – pobierz

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2 września 2011 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Enterprise Europe Network
przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie