Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

RENEX ECO 2011

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w imieniu ośrodka Enterprise Europe Network z Turcji, który działa przy Izbie Przemysłowej w Istambule zaprasza firmy z całej Polski do udziału w spotkaniach kooperacyjnych.

Spotkania kooperacyjne są elementem targów  RENEX ECO 2011.

Temat: Energia odnawialna (Wiatr, Słońce, Energia geotermalna, Biomassa) Technologie, Wydajność.

Termin: Listopad 20 – 23, 2011

Miejsce: Istanbul Expo Center / HALL 1

Głównym celem brokeragu  jest stworzenie uczestnikom spotkań okazji do nawiązania potencjalnej kooperacji z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami badawczymi oraz inicjowanie działalności i współpracy technologicznej.

Główna tematyka:

 • Systemy solarne
 • Energia wiatrowa
 • Systemy geotermalne
 • Efektywność energetyczna
 • Technologie dot. Ochrony środowiska
 • Systemy kogeneracyjne
 • Energia z odpadów
 • Systemy izolacyjne
 • Oczyszczalnie ścieków i recycling

Ważne terminy:

30/09/2011 : Rejestracja
10/10/2011 : Wybór on-line partnerów do rozmów
14/10/2011 : Grafik spotkań
21/10/2011 : Spotkania kooperacyjne (pomiędzy 10:00-18:00)

Ważne adresy:

 1. Adres targów: http://www.hmsf.com/renex/eng/index.asp
 2. Bezpośredni link do rejestracji : http://www.een-b2b.org/renex2011/Registration.aspx

Więcej informacji na temat spotkań kooperacyjnych udziela:

Mrs. Semra BİLİR ÖNER

Avrupa İşletmeler Ağı / Enterprise Europe Network(EEN) İstanbul

İstanbul Sanayi Odası – AB ve Dış Ekonomik İlişkiler Şubesi

Istanbul Chamber of Industry-EU and Foreign Relations Dept. Meşrutiyet Cad. No. 62 – 34430 – Tepebaşı – İstanbul
Tel: +90 212 292 21 57 – 176   Fax : +90 212 293 55 65
www.aia-istanbul.org