Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Dotacje z Unii Europejskiej dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach wiejskich

Enterprise Europe Network przy  Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na szkolenie nt.: „Dotacjez Unii Europejskiej dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach wiejskich ”.
Szkolenie  będzie miało charakter praktycznych warsztatów. Poprowadzi je Pani Zuzanna Szczudlik, specjalista z firmy szkoleniowej„Elixa”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie. Podczas szkolenia będziecie Państwo mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania projektu i wypełniania wniosku aplikacyjnego o dotację z Unii Europejskiej na przykładzie Działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (PROW 2007-2013)

Szkolenie odbędzie się 09 sierpnia 2011r. w godz. 8.45 – 15.30w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (do 30 uczestników), o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 września 2011 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem pod nr 62 767 23 43 lub e-mailem na adres: een@kip.kalisz.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 62 765 60 58 /62. Uczestnictwo potwierdzane będzie telefonicznie przez konsultanta, po przesłaniu przez Państwa formularza zgłoszeniowego:

http://www.kip.kalisz.pl/?str=29,30&id=647

Szkolenie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i budżetu państwa.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Enterprise Europe Network
przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości