Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Indywidualne konsultacje z ekspertem – (Questions and Answers Desk)

Zapraszamy na QuAD – Questions and Answers Desk – indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące problematyki podatku VAT w prawie europejskim.

Temat konsultacji:
Problematyka podatku VAT w aspekcie aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej
T-Park, Szczawno-Zdrój, 27 września 2011 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących omówienia problematyki podatku VAT, wynikających z dwóch aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej:
• Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. „w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej”;
• Rozporządzenia wykonawczego Rady ( WE) nr 282/2011 z 15 marca 2011r., ustanawiającego środki wykonawcze do w/w dyrektywy.

W związku z tym może zostać omówione np.:
–  pojęcie usług elektronicznych
–  mechanizm ustalania siedziby – miejsca wykonywania działalności – miejsca zamieszkania
–  metody rozróżniania usług restauracyjnych i cateringowych
–  status usługobiorcy ( np. w innych krajach UE)
–  wynajem środków transportu
–  usługi wstępu na imprezy
– kształcenie zawodowe.

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.
Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
               ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
               Sala Konferencyjna 101A

Termin: 27 września, w godzinach od 10:00 do 15:00
Rejestracja:
Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
do dnia 21 września br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju
 Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, 
 e-mail:
eic@darr.pl, faks: 74 64 80 451
Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Sławomir Zieleń reprezentujący firmę „Sławomir Zieleń i Wspólnicy” Spółka z o.o.
Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.
Informacji udziela:
Tadeusz Bujnowski, telefon 74 64 80 442

Serdecznie zapraszamy!

Konsultanci Enterprise Europe Network *

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.