Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line z konsultantem – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W dniu 28 września 2011 r. pomiędzy godziną: 10:00-12:00 zapraszamy do udziału w czacie na temat: „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

ZAKRES CZATU

• Kto może zostać beneficjentem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
• Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy
• Na jakie inwestycje może być przyznana
• Jaki zakres działalności gospodarczej objęty jest pomocą
• Jaki jest maksymalny okres realizacji inwestycji
• Kiedy i gdzie można składać „Wnioski o przyznanie pomocy”
• Wykaz działalności gospodarczych (kody PKD), w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013
• Dokumenty aplikacyjne

Na Państwa pytania odpowiadać będą:

Maciej Ruba i Monika Kołata
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj

WEJŚCIE DO CZATU