Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertem – (Questions and Answers Desk)

Temat konsultacji:

Dolnośląski Fundusz Powierniczy jako alternatywne źródło finansowania MŚP

Inicjatywa JEREMIE


Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących możliwości pozyskania elastycznego systemu finansowania dla działalności oraz rozwoju MŚP w ramach projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas, której wyjaśni mechanizm funkcjonowania Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego oraz odpowie na pytania.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, Sala Konferencyjna 101A

Termin: 26 września, w godzinach od 10:00 do 16:00

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM do dnia 21 września br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych /
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, e-mail: eic@darr.pl,
faks: 74 64 80 451

Nasza inicjatywa skierowana jest głównie do:

–          mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

–          podmiotów rozpoczynających działalność w tym również absolwentów,

–          podmiotów nieposiadających historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Konsultację umożliwią przedsiębiorcom pozyskanie informacji w jaki sposób skutecznie starać się o kredyty i pożyczki na:

–          finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych,

–          tworzenie nowych miejsc pracy,

–          wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

–          zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu,

–          inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Więcej informacji na temat Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego można znaleźć  pod adresem:

http://www.dfp.info.pl/

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Ireneusz Ratuszniak, Dyrektor Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu. Instytucji, która na zlecenie Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie prowadzi  Punkt Informacyjny Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego we Wrocławiu

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Serdecznie zapraszamy!

Konsultanci Enterprise Europe Network
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój

wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000043944
NIP: 886-000-34-33
Kapitał akcyjny: 9.790.000 zł