Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Eco-Match 2011 – Spotkania kooperacyjne podczas targów POLEKO, 23 listopada 2011, Poznań

Rejestracja przedłużona do 7 listopada 2011!

Już 58 firm i instytutów badawczych z pięciu krajów potwierdziło swój udział w tegorocznej edycji  spotkań kooperacyjnych Eco-Match 2011. Uczestnicy zarejestrowali ponad 73 oferty współpracy (biznesowe i technologiczne).

Ze względu na duże zainteresowanie rejestracja została przedłużona do 7 listopada!

Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z partnerami zaprasza na indywidualne spotkania biznesowe przedsiębiorców i specjalistów działających w obszarach:

  • woda, ścieki
  • odpady, recykling
  • energia, energia odnawialna
  • powietrze, hałas, wibracje
  • rewitalizacja, rekultywacja
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
  • systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego
  • ochrona przeciwpowodziowa

Eco-Match 2011 – Spotkania kooperacyjne to wydarzenie towarzyszące Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska „POLEKO 2011” i organizowane w ramach sieci Enterprise Europe Network. Celem wydarzenia jest skojarzenie partnerów technologicznych oraz biznesowych i możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych pomysłami polskich jednostek badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących dalszą współpracę technologiczną i handlową.

BEZPŁATNE SPOTKANIA BIZNESOWE

Na czym polega uczestnictwo w spotkaniach?

Poznański Park Naukowo-Technologiczny organizuje bezpłatne, indywidualne spotkania biznesowe dla przedstawicieli polskich i zagranicznych firm oraz jednostek badawczych działających w branży „eko”. Podczas spotkań zaprezentować można własne osiągnięcia technologiczne potencjalnym kontrahentom, lub poznać innowacyjne rozwiązania technologiczne z Polski i świata. W ramach Eco-Match 2011, specjaliści PPNT organizują bezpośrednie, indywidualne spotkania partnerów biznesowych i technologicznych.

Jak wziąć udział w spotkaniach?

Uczestnictwo w bezpośrednich spotkaniach biznesowych organizowanych indywidualnie dla każdego klienta w ramach Eco-Match 2011 podczas targów POLEKO jest całkowicie bezpłatne.

By móc wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się do 7 listopada 2011 na stronie www.b2match.eu/eco-match2011

i podać swoje oczekiwania związane z potencjalnymi partnerami. Podczas rejestracji należy określić swój profil działalności. Przedsiębiorstwa i instytuty badawcze nie ponoszą żadnych opłat za udział w spotkaniach kooperacyjnych Eco-Match 2011.    

Kontakt:

Główny Organizator
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Grzegorz Cieśla
tel: +48 61 827 97 49, fax: +48 61 827 97 46
gc@ppnt.poznan.pl

Adrian Rzadkiewicz
Tel. +48 61 827 97 36; fax: +48 61 827 97 46
ar@ppnt.poznan.pl

Współorganizatorzy:

ZENIT GmbH
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
Investitions- und Förderbank Niedersachsen – Nbank

Partnerzy:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Ambasada Królestwa Norwegii, Dział Handlowy, Innovation Norway
Cestec SpA
ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Techniologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wielkopolska Platforma Innowacyjna

Patronat Honorowy:
Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Pan Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania

Patronat Medialny:
Ecomanager