Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Seminarium: „Minimalne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

Minimalne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.”

Program seminarium:

  • Atmosfera wybuchowa – definicje prawne, pracodawca jako podmiot odpowiedzialny.
  • Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej
  • Przestrzenie zagrożone wybuchem.
  • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem.
  • Minimalne wymagania dla przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Termin seminarium:

  • 27 października 2011r. – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4b
    (sala szkoleniowa nr 128 I piętro).

Prowadzący seminarium:

Jarosław Nyzio–Starszy Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, wykładowca prawa pracy w tematyce nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, członek Rady Europy grupy ekspertów ds. dyrektywy 89/686/EWG, przedstawiciel Polski w unijnej grupie ADCO współpracy nadzorów rynku ds. dyrektywy 89/686/EWG, ekspert Komisji Europejskiej ds. dyrektywy 89/686/EWG.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej listownie na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4 62-510 Konin, faxem pod numer 63 242 22 29 lub e-mailem na adres  agnieszka.ogly(at)arrkonin.org.pl

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Program Seminarium – pobierz

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 października 2011 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Enterprise Europe Network
przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie