Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Szkolenie: „Zamówienia publiczne na rynku europejskim”

ZP11

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu p.t. „Zamówienia publiczne na rynku europejskim

Termin szkolenia: 27-28 października 2011 roku.

Miejsce: Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, budynek B11, I piętro, sala szkoleniowa nr 12, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie dolnośląskich przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, z możliwościami i zasadami udziału w przetargach publicznych na rynku europejskim o wartości powyżej tzw. „progów unijnych”.

Korzyści dla uczestników:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać:

  • aktualny stan prawny w zakresie zamówień publicznych,
  • źródła pozyskiwania informacji o zamówieniach publicznych na rynku europejskim,
  • sposoby ubiegania się o zamówienia,
  • zasady wyboru ofert,
  • aukcje elektroniczne,
  • „zielone zamówienia publiczne”.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane jest do pracowników działów zamówień publicznych dolnośląskich firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw; specjalistów ds. zamówień publicznych; osób pragnących pozyskać wiedzę na temat zamówień publicznych na rynku europejskim.

Program szkolenia:

Informacje i zgłoszenia: udział w szkoleniu jest nieodpłatny i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków Ministerstwa Gospodarki. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu ENTERPRISE EUROPE NETWORK, którego realizacja jest kluczowym narzędziem strategii Unii Europejskiej zmierzającym do zwiększenia szans firm z sektora MŚP na rozwój gospodarczy, wzrost innowacyjności i zwiększenie zatrudnienia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej firmy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w terminie do 20 października b.r. na adres e-mail: marcin.suchozebrski@wctt.pl (z podaniem nr referencyjnego „ZP11” w tytule e-mail’a) lub faksem pod nr 71 320 3940.

Aktualne informacje o szkoleniu zawsze pod adresem: http://www.wctt.pl/news/szkolenie-zamowienia-publiczne/

Kontakt:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Marcin Suchożebrski
e-mail: marcin.suchozebrski@wctt.pl
tel. 71 320 4179