Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na wydarzenie:„Czy rynek elektroniczny może być bardziej innowacyjny ?”

Wydarzenie organizowane w ramach

Dolnośląskich Dni Innowacji

odbywających się na Dolnym Śląsku w dniach 18-20 października 2011 roku

W programie spotkania w dniu 19 października br. przewidziane są

Wykłady:

  • Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 4 Priorytet „Integracja europejska jako źródło wzrostu” 4 Kluczowe zadanie: Pogłębienie rynku wewnętrznego 4 Działanie: rozwój rynku elektronicznego
  • Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji
  • Co dalej z ICT w nowej perspektywie finansowej UE

oraz warsztat na temat innowacyjnych rozwiązań w handlu elektronicznym

Prelegentami będą przedstawiciele instytucji rządowych oraz eksperci branży ICT.

Części wykładowej i warsztatowej towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dokonania dolnośląskich przedsiębiorców w zakresie B2B i e-handlu

Wydarzenie będzie transmitowane na bieżąco w Internecie na www.darr.pl

Pełny PROGRAM WYDARZENIA

Wydarzenie jest organizowane w Budynku Centrum i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie-Zdroju, ul.Szczawieńska 2.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 14 października 2011 roku pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

e-mail: tomasz.charkot@darr.pl;

faks: 074 64 80 451

ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Charkot, telefon: 74 64 80 429,
e-mail: Tomasz.charkot@darr.pl