Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Odpowiedzialny społecznie MŚP bardziej konkurencyjny na europejskim rynku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniu 29 listopada 2011 roku do udziału w bezpłatnej Konferencji pn. Odpowiedzialny społecznie MŚP-bardziej konkurencyjny na europejskim rynku„.

Celem Konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrożenia CSR (Corporate Social Responsibility), czyli odpowiedzialnego biznesu ze wskazaniem dobrych praktyk wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Pragniemy uświadomić przedsiębiorcom, jak wdrażając CSR mogą stać się bardziej konkurencyjni na rynku europejskim, gdzie powszechna jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Głównym celem wydarzenia jest promocja wolontariatu pracowniczego, jako jednego z narzędzi CSR. Wolontariat pracowniczy wyróżnia się wśród innych rodzajów wolontariatu tym, że organizatorem projektu jest pracodawca wolontariusza lub, co częste w przypadku dużych firm, fundacja korporacyjna. Zaangażowanie pracowników firmy w działalność woluntarystyczną na rzecz organizacji społecznych m.in. podnosi ich kwalifikacje poprzez zdobycie kompetencji, umiejętności społecznych i zdobycie nowych doświadczeń jednocześnie integruje zespoły, często także z kadrą kierowniczą, buduje lojalność wobec firmy poprzez poczucie, że jej aktywność wykracza poza działania czysto biznesowe. Aktywne włączanie się firmy w życie społeczności lokalnych umacniania jej pozytywny wizerunku na zewnątrz. Przedstawione zostaną również formy i obszary działań oraz aspekty prawne świadczenia wolontariatu pracowniczego.

Na zakończenie poruszony zostanie aspekt e wolontaratu. Pomaganie w sieci nie ogranicza się tylko do działań odpowiadających tym, które podejmowane są w świecie rzeczywistym. Przedstawimy w jaki sposób firmy mogą angażować internautów do dobroczynność w świecie wirtualnym.

Wydarzenie realizowane jest w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu [www.erw2011.gov.pl]

 

 

 

Europejski Rok Wolontariatu 2011 to jednocześnie obchody i wyzwanie. Obchody tego roku są okazją do uczczenia poświęcenia milionów ludzi w Europie, którzy w wolnym czasie pracują bezpłatnie w swoich społecznościach, na przykład w szkołach, w szpitalach, w klubach sportowych, chroniąc środowisko naturalne, zapewniając opiekę społeczną i pomagając ludziom w innych krajach. Ich wysiłek, a także wysiłek wielu tysięcy organizacji wolontariackich zmieniają na lepsze nasze życie w wielu aspektach.

Europejski Rok Wolontariatu jest również wyzwaniem dla trzech czwartych Europejczyków, którzy nie są jeszcze zaangażowani w żadne działania wolontariacie. Chcemy, żeby wiedzieli, że oni także mogą zmienić świat i siebie.

Bo przecież… nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia i pomagać innym!

Konferencja odbędzie się w Dolnośląskim Parku Technologicznym W Szczawno-Zdroju w godzinach: 09:00 – 15:00.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 25 listopada 2011 roku na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451
Udział w semianarium jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Serdecznie zapraszamy!