Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Seminarium: Wymagania prawa pracy w zakresie podróży służbowych na terenie kraju i zagranicą

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

Wymagania prawa pracy w zakresie podróży służbowych na terenie kraju i zagranicą.
Program seminarium:

  • Definicja delegacji służbowej oraz sposób jej rozliczania
  • Miejsce pracy pracownika w orzecznictwie sądowym; wymagania Kodeksu pracy w zakresie podróży służbowych; czas pracy w czasie podróży służbowej; zakres przedmiotowy zadań w czasie podróży służbowej.
  • Warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Termin seminarium:

  • 17 lutego 2012r. – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4 (sala szkoleniowa nr 319, III piętro).

Prowadzący seminarium:

Jarosław Nyzio–Starszy Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, wykładowca prawa pracy w tematyce nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, członek Rady Europy grupy ekspertów ds. dyrektywy 89/686/EWG, przedstawiciel Polski w unijnej grupie ADCO współpracy nadzorów rynku ds. dyrektywy 89/686/EWG, ekspert Komisji Europejskiej ds. dyrektywy 89/686/EWG.


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej listownie na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4 62-510 Konin, faxem pod numer 63 242 22 29 lub e-mailem na  adres agnieszka.ogly(at)arrkonin.org.pl


Seminarium jest finansowane z projektu Enterprise Europe Network.  Wstęp wolny!


Liczba uczestników ograniczona – do 15 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Program Seminarium – pobierz


Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2012 r.


Serdecznie zapraszamy!

Zespół Enterprise Europe Network
przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie