Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Energii, Rozwiązań Środowiskowych i Gospodarki Wodnej

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Energii, Rozwiązań Środowiskowych i Gospodarki Wodnej Egética Expoenergética / Ecofira / Efiaqua, które odbędą się w dniach 29 lutego – 2 marca 2012 r. w Walencji.

Polscy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w targach Egética Expoenergética / Ecofira / Efiaqua, będą mogli:
•    wziąć udział w indywidualnych międzynarodowych spotkaniach biznesowych b2b z zagranicznymi firmami (giełda kooperacyjna),
•    zaprezentować swoje materiały informacyjne na stoisku Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie na targach Egética Expoenergética;

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA?
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla firm, instytutów badawczych, szkół wyższych
i innych podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze ochrony środowiska, energetyki i rozwoju zrównoważonego, w tym w szczególności w zakresie:
•    energii (w tym energii odnawialnej),
•    gospodarki wodno-ściekowej,
•    gospodarki odpadami,
•    zrównoważonego budownictwa,
•    zrównoważonej urbanizacji,
•    architektury krajobrazu.

NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA?
•    Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,
•    Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy (każdego dnia w katalogu pojawiają się kolejne firmy!)
•    Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,
•    W dniach 29 lutego-2 marca br., przy ponumerowanych stolikach na wydzielonej na terenie targów powierzchni, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami.
Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

To doskonała okazja do:
•    pozyskania nowych zleceń,
•    zapoznania się z nowymi i innowacyjnymi technologiami,
•    promocji firmy na rynkach zagranicznych,
•    wymiany doświadczeń z ekspertami z danej branży.

To również efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

WAŻNE TERMINY
do 14 lutego 2012 r.           Rejestracja profili on-line
do 21 lutego 2012 r.    Wybór partnerów biznesowych

KOSZT
Udział w targach i giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty przelotu, zakwaterowania i transportu materiałów informacyjnych we własnym zakresie.

Istnieje możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania. W celu uzyskania szczegółowej informacji, prosimy o kontakt.

Aby otrzymać bezpłatną wejściówkę na targi, należy zarejestrować się na stronie targów (http://www.egetica-expoenergetica.com/en). Bez uprzedniej rejestracji on-line bilet wstępu jest płatny – 15€.
TOWARZYSZĄCE TARGI
Giełda kooperacyjna organizowana jest przy okazji 5 imprez targowych dla szeroko rozumianej branży ochrony środowiska, energetyki i rozwoju zrównoważonego:

Egética Expoenergética – Międzynarodowe Targi Energii (w tym energia odnawialna)
http://www.egetica-expoenergetica.com/en

Ecofira – Międzynarodowe Targi Rozwiązań Środowiskowych (gospodarka odpadami)
http://ecofira.feriavalencia.com/

Efiaqua – Międzynarodowe Targi Gospodarki Wodnej
http://efiaqua.feriavalencia.com/

Novabuild – Targi Zrównoważonego Budownictwa
http://www.novabuild.es/en

Green Up – Targi Zrównoważonej Urbanizacji i Architektury Krajobrazu
http://greenup.feriavalencia.com/index.php/es/

PROCEDURA REJESTRACYJNA
Chcąc wziąć udział w giełdzie kooperacyjnej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line na stronie giełdy, tworząc tym samym profil firmy. Będzie on zawierał:

•    charakterystykę firmy i jego działalności,
•    informacje dotyczące współpracy – Państwa oferty i rodzaju partnera biznesowego, którego poszukujecie.
Następnie profil firmy zostanie opublikowany w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy. Każdy z uczestników może wybrać profile interesujących firm i poprosić o spotkania z ich przedstawicielami.

Termin rejestracji mija 14 lutego 2012 r.!

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów dotyczących udziału firmy w targach.

więcej informacji  tutaj