Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Bezpłatne konsultacje z Ekspertem

Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców wspierające innowacyjność produktową i procesową
(Schemat 1.1.A1 RPO WD)
T-Park, Szczawno-Zdrój, 9 lutego 2011 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w dniu 9 lutego br. w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących omówienia aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Do podziału jest prawie 13 milionów euro.

W ramach Schematu 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie wdrożenia innowacji procesowej (dotyczącej wytwarzania produktów) lub produktowej (z wyłączeniem usług) w przedsiębiorstwie.

O wsparcie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Mikro- i małe firmy otrzymają zwrot do 60 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych netto, średnie natomiast do 50 proc. Wartość składanego projektu nie może być niższa niż 100 tys. złotych i przekraczać 8 milionów złotych wydatków kwalifikowalnych (tych, które podlegają dofinansowaniu).

Podczas konsultacji mogą zostać omówione następujące tematy.:

  • kwalifikowalnośc projektu i wydatków
  • kryteria oceny wniosków, punktacja
  • sposób wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
  • generator wniosków
  • stosowane procedury

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
Sala Konferencyjna 101A

Termin: 9 lutego, w godzinach od 10:00 do 15:00

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Przemysław Prałat z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (www.dip.dolnyslask.pl)

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 8 lutego 2011 roku do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela:
Katarzyna Bienia, telefon: 74 64 80 443