Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

KIC InnoEnergy – wsparcie finansowe i merytoryczne dla OZE

Przedstawiamy Państwu nową inicjatywę – KIC InnoEnergy, służącą przede wszystkim pozyskaniu finansowego jak i merytorycznego wsparcia w realizacji pomysłów w dziedzinie energii odnawialnych.
Głównym celem KIC InnoEnergy jest wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnych  przedsiębiorstw w obszarze energii odnawialnych. Zakres wsparcia obejmuje:

 • zarządzanie procesem tworzenia przedsiębiorstwa
 • finansowanie wszystkich etapów procesu
 • przejęcie ryzyka niepowodzenia

Ponadto, KIC InnoEnergy:

 • finansuje koszty dopracowania technologii oraz potwierdzenia wykonalności technologicznej (PoC)
 • zapewnia wsparcie w pozyskaniu pierwszych klientów
 • zapewnia możliwość rozwoju niedojrzałych technologii w ramach projektów badawczych
 • wspiera rozwój i internacjonalizację przedsiębiorstwa

Do kogo jest skierowana Inicjatywa KIC Innoenergy?
Inicjatywa KIC InnoEnergy jest skierowana do przedsiębiorców, naukowców, studentów, oraz indywidualnych wynalazców czyli do wszystkich tych osób, które poszukują możliwości rozwoju swojej firmy z wykorzystaniem najnowszych technologii w branży energii odnawialnych lub mają pomysł i dopiero planują założenie firmy.  Dzięki KIC InnoEnergy możliwe jest zarówno sfinansowanie projektu, jak i (w zależności od stadium jego zaawansowania) przygotowanie biznesplanu, profesjonalna analiza potencjału czy przeprowadzenie kompleksowego studium wykonalności.

Rola i zadania WCTT w inicjatywie KIC InnoEnergy
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jest  oficjalnym partnerem KIC InnoEnergy na terenie Dolnego Śląska. Rolą WCTT jest wsparcie rozwoju pomysłów biznesowych z branży OZE, tj:

 • Nabór pomysłów biznesowych (wstępna analiza)
 • Wsparcie przy opracowaniu wniosku / zgłoszenia o dofinansowanie rozwoju pomysłu w ramach KIC InnoEnergy)
 • Przekazanie przygotowanego wniosku zespołowi oceniającemu

W przypadku gdy składany wniosek uzyska akceptację przez zespół oceniający KIC InnoEnergy i zostanie przyjęty do realizacji, możliwe jest otrzymanie dalszego wsparcia ze strony WCTT, jak:

 • Analiza / badanie rynku, badanie otoczenia biznesowego, klientów
 • Audyt innowacyjny / technologiczny
 • Analiza i ochrona praw własności intelektualnej, badanie czystości patentowej
 • Doradztwo przy opracowaniu biznes planu i modelu biznesowego przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie technologii (współpraca z ośrodkami badawczymi, naukowcami, specjalistami z branży)
 • Wsparcie w wejściu na rynki międzynarodowe – internacjonalizacja

Kontakt
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą KIC InnoEnergy, macie pytania lub zastanawiacie się nad uczestnictwem w programie, prosimy o kontakt – telefoniczny lub mailowy:

Anna Pytel, a.pytel@wctt.pl, tel. 71 320 4194
Agnieszka Turyńska-Gmur, a.turynska@wctt.pl, tel. 71 320 4187