Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

„Zasady zamówień publicznych w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w krajach członkowskich”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, zaprasza przedsiębiorców na szkolenie:  „Zasady zamówień publicznych w Unii Europejskiej i ich wdrażanie w krajach członkowskich”.

Szkolenie poprowadzi Izabela Skonieczna – Powałka, radca prawny od ponad dziesięciu lat zajmująca się tematami związanymi z zamówieniami publicznymi.
Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami stosowania zamówień publicznych w Unii Europejskiej i ich wdrażania w krajach członkowskich oraz omówienie na przykładach wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych, istotnych z punktu widzenia wykonawcy.
Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2012r. w godz. 8.45 – 16.00 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona (do 30 uczestników), o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  20 kwietnia 2012 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem pod nr 62 767 23 43 lub e-mailem na adres: een@kip.kalisz.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 62 765 60 58 /62.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

Szkolenie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz z budżetu państwa.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Enterprise Europe Network
przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości