Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Eco-technologies, 12-13 czerwca 2012 – Lille, Francja

Przedsiębiorców zainteresowanych eko–innowacjami zapraszamy do udziału w warsztatach i indywidualnych spotkaniach organizowanych w Lille we Francji

„Eco-technologies, 12-13 czerwca 2012 – Lille, Francja”

Klaster CD2E z Francji, ukierunkowany na rozwój eko–innowacji, wspólnie z ośrodkiem Enterprise Europe Network Francja Północ oraz Europejskim Kongresem eko -innowacji (www.eco-technologies.org) organizuje, podczas wystawy ENVIRONORD (www.salon-environord.com), dla przedsiębiorców zaangażowanych w eko-innowacje warsztaty i indywidualne spotkania.
Tematyka warsztatów :
 wprowadzenie na rynek nowych produktów, know- how oraz wyników badań w dziedzinie eko-innowacji,
 komercjalizacja nowych technologii i produktów,
 poszukiwanie partnerów do współpracy w projektach badawczo rozwojowych.
Ponadto istnieje możliwość udziału w indywidualnie zorganizowanych, 30 minutowych spotkaniach z firmami uczestniczącymi w wydarzeniu.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 12 czerwca br. w godzinach 14:00-17:30 i 13 czerwca br. w godzinach 09:00-12:00 w Lille Grand Palais we Francji.

Dla uczestników i wystawców wWstęp wolny.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do dnia 1 czerwca br.

Więcej informacji : http://international-ecotechnologies.b2b-match.com

Osoba do kontaktu:
Sebastien CARPENTIER +33 (0)3 20 63 68 00
s.carpentier@norddefrance.cci.fr