Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line z ekspertem – drogowy przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) – 28 maja 2012 roku.

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
ADR – Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Czat odbędzie się w dniu 28 maja 2012 roku w godzinach: 10:00-12:00

ZAKRES CZATU

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych.

  • Obowiązki NADAWCY, ODBIORCY, PRZEWOŹNIKA
  • Obowiązki PAKUJĄCEGO, NAPEŁNIAJĄCEGO, ZAŁADOWCY, ROZŁADOWCY
  • Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych – LQ (zmiany wprowadzone Umową ADR 2011)
  • Zwolnienie dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej – 1.1.3.6 – obowiązki nadawcy, przewoźnika i odbiorcy.
  • Dokumenty przewozowe ADR i dokumenty towarzyszące.
  • Sprawozdawczość w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
  • Kary wskazane w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pani mgr inż. Maria Nicopulos
Sekretarz Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych
Dangerous Goods Safety Advisers
INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU