Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line z ekspertem dotyczące deklaracji zgodności i znaku CE urządzeń technicznych na rynku Unii Europejskiej

Zapraszamy!
Do udziału w konsultacjach on-line z ekspertem, 29 czerwca 2012 roku

Deklaracja zgodności i znak CE urządzeń technicznych na rynku Unii Europejskiej

Czat odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku w godzinach: 10:00-12:00

ZAKRES CZATU
Deklaracja zgodności i znak CE urządzeń technicznych na rynku Unii Europejskiej

 • • ustawa o systemie zgodności wyrobów
 • • jednostki certyfikujące, notyfikowanie i nadzór rynku
 • • zasadnicze wymagania bezpieczeństwa na przykładzie dyrektywy maszynowej, dźwigowej i ciśnieniowej
 • • dokumentacja w procesie oceny zgodności
 • • oznakowanie wyrobu i dokumentacja urządzenia
 • • deklaracje zgodności
 • • analiza zagrożeń i proces oceny ryzyka
 • • rola norm zharmonizowanych w procesie oceny zgodności
 • • ścieżki/procedury oceny zgodności
 • • znaczenie certyfikowanych systemów jakości w przedsiębiorstwie
 • • możliwości współpracy z UDT w zakresie oceny zgodności i systemów jakości.

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
mgr inż. Jacek Niemczyk
Kierownik działu Oceny Zgodności w Oddziale Urzędzie Dozoru Technicznego we Wrocławiu Ekspert reprezentujący UDT

INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU