Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Bezpłatne konsultacje z ekspertem w zakresie świadczenia usług turystycznych w świetle prawa wspólnotowego i polskiego

Zapraszamy na QuAD – Questions and Answers Desk – indywidualne konsultacje z ekspertem na temat świadczenia usług turystycznych według prawa wspólnotowego i polskiego

Temat konsultacji:
Kodeks turystyczny świadczenia usług turystycznych według prawa wspólnotowego i polskiego

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach, dotyczących świadczenia usług turystycznych według prawa wspólnotowego i polskiego. Ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas, której omówi główne akty prawne wiążące się z działalnością turystyczną oraz odpowie na ewentualne pytania.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
Sala Konferencyjna 101A (Ipiętro)

Termin: 25 września 2012 roku, w godzinach od 10:00 do 16:00

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
do dnia 20 września br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Wałbrzych
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl,
faks: 74 64 80 451

Konsultację umożliwią Państwu pozyskanie informacji przede wszystkim w poniższym zakresie:

 • Regulacje prawne świadczenia usług turystycznych – prawo wspólnotowe i polskie
 • Umowa o świadczenie usług turystycznych
 • Niedotrzymanie warunków umowy
 • Reklamacja usługi hotelarskiej
 • Prawa gościa hotelowego w prawie polskim i europejskim
 • Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego
 • Reklamacja usługi gastronomicznej
 • Przyczyny reklamacji i procedury postępowania przy reklamacji usługi gastronomicznej
 • Reklamacje imprez turystycznych i proces ich rozpatrywania przez organizatora
 • Odpowiedzialność organizatora turystyki
 • Ochrona danych osobowych w turystyce

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Krzysztof Wilk, który od ponad pięciu lat współpracuje z organizatorami turystyki i obiektami świadczącymi usługi hotelarskie. Prowadzi blog Prawo i Turystyka (www.prawoturystyczne.pl), a także współpracuje z pismami branżowymi Wiadomości Turystyczne oraz serwisami internetowymi Dziennik Turystyczny oraz TravelAdvisor.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela:
Tomasz Charkot, telefon 74 64 80 438