Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line na temat świadczenia usług turystycznych według prawa wspólnotowego i polskiego

Konsultacje on-line z ekspertem, 27 września 2012 roku, Świadczenia usług turystycznych w świetle prawa wspólnotowego i polskiego

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
Kodeks turystyczny – świadczenia usług turystycznych według prawa polskiego i wspólnotowego

Czat odbędzie się w dniu 27 września 2012 roku w godzinach: 10:00-12:00

ZAKRES CZATU

 • Regulacje prawne świadczenia usług turystycznych – prawo wspólnotowe i prawo polskie
 • Umowa o świadczenie usług turystycznych
 • Niedotrzymanie warunków umowy
 • Reklamacja usługi hotelarskiej
 • Prawa gościa hotelowego w prawie wspólnotowym i polskim
 • Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego
 • Reklamacja usługi gastronomicznej
 • Przyczyny reklamacji i procedury postępowania przy reklamacji usługi gastronomicznej
 • Reklamacje imprez turystycznych i proces ich rozpatrywania przez organizatora
 • Odpowiedzialność organizatora turystyki
 • Ochrona danych osobowych w turystyce
 • Organizowanie imprez turystycznych jako działalność regulowana
 • Działalność agenta turystycznego
 • Inne formy pośrednictwa w branży turystycznej
 • Prawa pasażera samolotu – odwołanie lub opóźnienie lotu
 • Sąd konsumencki jako alternatywa dla sporów w sądzie powszechnym
Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pan Krzysztof Wilk
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim,
którego zainteresowania i specjalizacja skupiają się na tzw. prawie turystycznym

INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU