Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na misję gospodarczą dla dostawców usług outsourcingowych

Orlando gospodarzem targów dla branży IT i ICT

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w misji gospodarczej podczas Gartner Symposium/ITXPO 2012, która odbędzie się w dniach 21-25 października 2012 r. w Orlando.

Misja adresowana jest głównie do dostawców usług outsourcingowych. Udział w Sympozjum, które cieszy się olbrzymim prestiżem w branży IT, umożliwi polskim przedsiębiorcom zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą IT/ICT, a dzięki udziałowi w odbywających się równolegle targach ITxpo 2012 uczestnicy będą mieli okazję nawiązać bezpośrednie kontakty biznesowe z przedstawicielami amerykańskich koncernów, odpowiedzialnymi za zakup usług IT/ICT.

Program Gartner Symposium obejmuje ok. 450 sesji, seminariów, warsztatów oraz przemówień i przewiduje zróżnicowany podział tematyczny.

W 2011 r. w Gartner Symposium/ITxpo uczestniczyło 8 836 przedstawicieli biznesu  z 4 443 firm.

Więcej informacji na temat Gartner Symposium/ITxpo znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.gartner.com/technology/symposium/orlando/

Uprzejmie informujemy, że przy zebraniu grupy co najmniej 4 firm z branży IT/ICT istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów udziału w misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U.. Nr 211, poz. 1542 z późn. zm.).

Ww. pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji. Polega ona na zwrocie do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których należą między innymi przelot i zakwaterowanie jednej osoby z firmy. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 8000 zł.

Więcej informacji na temat misji gospodarczej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/gartner-symposiumitxpo-2012.html

Rejestracja

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres agnieszka_promianowska@parp.gov.pl, do 22 sierpnia 2012 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Promianowska

Tel. 022 432 83 74

e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl