Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości w Kaliszu 15-19 październik 2012

Zapraszamy przedsiębiorców, instytucje wspierające firmy, osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą do udziału
w bezpłatnych wydarzeniach odbywających się  w ramach Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25 w Kaliszu

Tydzień upłynie pod znakiem warsztatów i szkoleń na temat skutecznej sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, e-handlu, zakładania działalności gospodarczej, pisania wniosków o dotacje, ochrony własności intelektualnej czy też BHP w firmie.

Każdego dnia w godz. od 10.00-14.00 będzie można skorzystać z indywidualnego doradztwa z udziałem ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Środowiska, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu, Urzędów Skarbowych w Kaliszu, ZUS, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Kancelarii Radcy Prawnego.

Tydzień zostanie zainaugurowany Konferencją, której tematem przewodnim będzie wsparcie finansowe udzielane przedsiębiorcom przez Unię Europejską, organy administracji szczebla krajowego i regionalnego oraz poza-dotacyjne mechanizmy wsparcia zwrotnego dla firm.

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości jest organizowany w ramach działań Ośrodka Enterprise Europe Network

Szczegółowy harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe na poszczególne spotkania znajdują się na stronie:  www.kip.kalisz.pl
Więcej informacji pod nr tel.: (62) 765 60 58, 765 60 55, 765 60 62

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Enterprise Europe Network