Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Projekt systemowy – Instrument Szybkiego Reagowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie pod nazwą Instrument Szybkiego Reagowania.
Do projektu mogą się zgłaszać przedsiębiorstwa, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą w szybki sposób poprawić pozycję rynkową firmy.
Każde przedsiębiorstwo uzyska profesjonalną analizę swojej sytuacji ekonomicznej, krótkookresowy Plan Rozwoju opracowany wg. Indywidualnych potrzeb firmy oraz wdrożenie działań ujętych w planie.

Działania wskazane w Planie Rozwoju mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą stanowić też kombinację jednego i drugiego.

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

Termin do ostatniego, IV naboru przewidziany jest na grudzień 2012 roku.

Każde przedsiębiorstwo musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący do programu przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego” oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach

lub

  • nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

pokl