Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności – tematem konsultacji.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które pomogą Komisji Europejskiej zlikwidować największe problemy w rozwoju przedsiębiorczości.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wspierając działania Komisji Europejskiej rozpoczyna kolejne w tym roku konsultacje. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do jednostek administracji publicznej oraz organizacji sektora prywatnego i osób indywidualnych, które wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej i pomagają im stawiać czoła wyzwaniom towarzyszącym codziennemu funkcjonowaniu.
Konsultacje mają na celu wskazanie konkretnych utrudnień strukturalnych, administracyjnych i kulturowych wpływających na spowolnienie tworzenia przedsiębiorstw. Należy pamiętać, że wsparcie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności oraz modernizacja administracji publicznej w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej są priorytetami nowego dokumentu Europa 2020. Chęć poprawy warunków dla rozwoju biznesu w krajach UE była widoczna w polityce wspólnotowej już wcześniej i wyrażano ją przede wszystkim w takich dokumentach jak „A Small Business Act for Europe” czy też „Review od the Small Business Act for Europe”. Te dwa dokumenty ukierunkowane były na rozwiązywanie problemów dotykających europejskie MŚP w całym cyklu ich funkcjonowania. Mimo, iż dotyczyły one rozwiązywania największych problemów w rozwoju przedsiębiorczości to nie skupiały się konkretnie na zwiększaniu poziomu przedsiębiorczości w Europie.
Z uwagi na to Komisja Europejska postanowiła zwrócić się bezpośrednio do podmiotów znających najlepiej problemy europejskiej przedsiębiorczości.
Aby wyrazić swoją opinie odnośnie trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w Europie wystarczy wypełnić ankietę będącą integralną częścią konsultacji oraz przesłać ją do dnia 28 września br. na adres e-mail:
tomasz.charkot@darr.pl
lub na numer faksu: 74 648 04 51.