Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych i technologicznych oraz prawno-podatkowe aspekty aportu

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniach 18 i 19 października 2012 roku do udziału w dwudniowym, specjalistycznym szkoleniu z wyceny własności intelektualnej, którego celem jest przekazanie wiedzy w zakresie sposobu budowania wartości projektów innowacyjnych/wdrożeniowych oraz doboru i metod ich wyceny rynkowej.
Pragniemy zapoznać uczestników z charakterystyką metod wyceny patentów i innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Komercjalizacja własności intelektualnej to proces przeniesienia wyników badań naukowych, myśli naukowej, procesów, patentów lub oryginalnych pomysłów do gospodarki w celu praktycznego zastosowania. Problematyka transferu i komercjalizacji technologii ma szczególne znaczenie strategiczne dla gospodarki polskiej i europejskiej. Dla dążącej do efektywnego rozwoju firmy istotną kwestią jest wycena wartości niematerialnej i prawnej w obszarze własności intelektualnej.

Podczas dwudniowego szkolenia uczestnikom zostaną przedstawione formy komercjalizacji własności intelektualnej a szacowanie zmiennych niezbędnych w procesie wyceny: sprzedaż, licencja, wdrożenie poprzez utworzenie spółki celowej w celu nauczenia odpowiedniego doboru danych do wyceny w zależności od sposobu komercjalizacji.
Zakres tematyczny:
•Metody wyceny komercjalizowanych technologii opartych o własność intelektualną
•Sposoby doboru wyceny w zależności od rodzaju własności intelektualnej
•Monitoring i optymalizacja wyceny pod kątem wyboru najlepszego momentu na sprzedaż/komercjalizację technologii
•Typologia wyceny własności intelektualnej (metody, techniki, algorytmy)

Drugiego dnia uczestnicy zostaną przeszkoleni z prawnych, podatkowych i księgowych aspektów wyceny wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych w formie aportu.
Zakres tematyczny:
•Prawno – podatkowo – księgowe aspekty aportu (w tym: właściwe określenie przedmiotu aportu w kontekście zobowiązań podatkowych, zobowiązania VAT oraz zobowiązania w zakresie podatku dochodowego w przypadku wnoszonych aportów, możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych)
•Przykłady popełnianych błędów przy wnoszeniu aportu do spółki wraz z analizą prawidłowych rozwiązań.

Udział w dwudniowym, bezpłatnym szkoleniu przyniesie uczestnikom korzyści w postaci umiejętności opanowania i doboru metod wyceny projektów technologicznych. Uczestnicy dowiedzą się jak budować optymalne ścieżki komercjalizacji maksymalizujące wartość projektu.

Szkolenie odbywa się w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw [http://ec.europa.eu/sme-week].

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 16 października 2012 roku na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451
Udział w szkoleniu jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Serdecznie zapraszamy!