Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line: zmiany w podatku VAT w latach 2013/2014

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
Nowy ład w podatku VAT – czyli dostosowywanie się polskiego prawodawstwa do wymogów UE

Czat odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 roku w godzinach: 10:00-12:00
ZAKRES CZATU

Obowiązki podatników VAT wynikające z Dyrektywy Rady 2010/45/UE oraz Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 i rozporządzeń wykonawczych.

1.Dyrektywa Rady 2010/45/UE

 • przypadki braku obowiązku rozliczenia przemieszczenia w WDT i WNT
 • dostawy ciągłe towarów – moment dokonania
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla WDT i WNT
 • nowe zasady rozliczania VAT metodą kasową (dot. małych podatników)
 • zasady wystawiania i akceptacji faktur elektronicznych, możliwości optymalizacji
 • uproszczenia w treści faktur w przypadku faktur o niższej wartości, faktura uproszczona
 • brak obowiązku wystawienia faktury dla wybranych czynności zwolnionych z VAT
 • faktura zbiorcza
 • język dokumentu/ faktury.

2. Projektowane zmiany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT dotyczącym fakturowania

 • zasady wystawiania faktur do 100 euro lub 450 zł
 • faktury, faktury korygujące
 • faktury zbiorcze

3. Projektowane zmiany w ustawie o VAT:

definicje:

 • import i eksport towarów
 • faktura, faktura elektroniczna
 • Działalność gospodarcza
 • zasad ustalenia osób spełniających definicję podatnika VAT (art. 17 ustawy), w imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,
 • miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy łańcuchowej i importu
 • kurs przeliczeniowy walut obcych
 • zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów
 • zmiany w katalogu zwolnień
 • nieodpłatne świadczenia
 • instytucja przedstawiciela podatkowego
 • faktury, faktury korygujące
 • struktura VAT
 • zmiany w zakresie stawek VAT
 • zmiany 2014
 • obowiązek podatkowy
 • zasady fakturowania
 • podstawa opodatkowania
 • podatek naliczony – termin odliczenia

4. Rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 • Ulga na złe długi
 • Metoda kasowa

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pani Sabina Moczko-Wdowczyk
Ekspert prawa podatkowego
INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU