Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

QuAD (Questions and Answers Desk) – indywidualne konsultacje z ekspertem

Dochody uzyskiwane za granicą lub wypłacane za granicą – konsekwencje podatkowe w transakcjach międzynarodowych

T-Park, Szczawno-Zdrój, 12 listopad 2012 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach, dotyczących konsekwencji podatkowych w transakcjach międzynarodowych z tytułu dochodów osiąganych za granicą lub wypłacanych za granicą.
Ekspert przeprowadzi z każdym z Państwa 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas, której odpowie na nurtujące pytania.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, Sala Konferencyjna 101A (Ipiętro)

Termin: 12 listopada 2012 roku, w godzinach od 10:00 do 15:00

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na

FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

do dnia 09 listopada br. pocztą, e-mailem, faksem
lub doręczyć osobiście e-mail: anna.izbinska@darr.pl,faks: 74 64 80 451

Konsultację umożliwią Państwu pozyskanie informacji przede wszystkim w poniższym zakresie:

  • Obowiązek podatkowy spoczywający na przedsiębiorcy
  • Konsekwencje niedotrzymania warunków rozliczenia podatkowego
  • Optymalizacja podatkowa
  • i wiele innych

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Sławomir Zieleń – Doradca Podatkowy. Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu. Posiada wpis nr 02011 na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Prowadzi działalność od 1991 roku. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Sławomir Zieleń był v-ce przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Przewodniczący w Komisji Prawa Podatkowego. Przewodniczył również Komisji Krajowej Rady ds. Inicjatywy Obywatelskiej zmiany ustawy „Ordynacja Podatkowa”. Uczestniczy
w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego
(3 kadencja).Były członek Rady Konsultacyjnej „Fiskusa”. Były Prezydent ROTARY CLUB Wałbrzych – Świdnica.

Autor publikacji między innymi w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Forum Doradców Podatkowych, Doradcy Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy, „Fiskusie”. Współautor audycji radiowych na temat podatków w radio BRW Wałbrzych, radio Sudety Dzierżoniów, Polskie Radio Wrocław i telewizyjnych (TVP 1).

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Informacji udziela:

Anna Izbińska, telefon 74 64 80 441