Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Seminarium: Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, „Sala pod Kopułą” (wejście od ul. Wspólnej). Seminarium organizowane jest m.in. we współpracy z przedstawicielami handlowymi krajów Unii Celnej w Polsce.

Celem seminarium jest zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom i organizacjom samorządu gospodarczego aktualnych formalno – prawnych aspektów funkcjonowania Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego, nowych zasad obrotu towarowego z krajami ją tworzącymi oraz planowanych rozwiązań w tym zakresie w 2013 roku. Jednym z wiodących tematów tegorocznego seminarium będą zagadnienia regulacji i norm technicznych we współpracy z krajami Unii Celnej, a także problematyka będąca tradycyjnie przedmiotem Państwa zainteresowania, czyli przepisy celne, weterynaryjne, fitosanitarne, problemy certyfikacji i ochrony własności przemysłowej. W seminarium po raz pierwszy udział wezmą przedstawiciele kierownictwa Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej.

Seminarium stwarzać będzie również możliwość uzyskania eksperckich informacji i ocen na temat praktycznych aspektów współpracy gospodarczej z partnerami z krajów Unii Celnej od przedstawicieli instytucji zajmujących się daną problematyką.

Program seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 grudnia 2012 r.!

Ze względu na ograniczoną pulę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.