Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konferencja pn. „Rynek pracy dla Seniora, Senior dla rynku pracy”, 18 grudnia 2012 r., Dolnośląski Park Technologiczny

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniu 18 grudnia 2012 roku do udziału w Konferencji, której celem jest promocja aktywności oraz zmiana postrzegania osób starszych w obszarze zatrudnienia.

Rok 2013 jest rokiem poświęconym tematyce aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Jest to również okazja, by zachęcić polityków i inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Unia Europejska wspiera aktywność osób starszych między innymi w obszarze zatrudnienia. Wraz z wydłużaniem się średniej długości życia w Europie podnoszony jest również wiek emerytalny. Wielu Europejczyków obawia się jednak, że w bardziej zaawansowanym wieku nie będzie w stanie zachować obecnego miejsca pracy ani znaleźć nowego przed nabyciem praw do godnej emerytury. Musimy zapewnić osobom starszym więcej możliwości na rynku pracy.
Więcej informacji o Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej znajduje się na stronie: http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/er2012.html

Organizowana przez Dolnośląską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. konferencja pragnie wpisać się tematycznie w założenia aktywności osób starszych w obszarze zatrudnienia poprzez zaprezentowanie poszczególnych kwestii:
 Podwyżki płac, aktualna sytuacja na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia
 Znaczenie Uniwersytetu III Wieku w Polsce i Europie, którego celem jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału na rynku pracy-wiedzy, umiejętności i doświadczenie życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.
 Przedsiębiorstwo rodzinne łączy pokolenia – zostaną przedstawione dobre praktyki na podstawie przekazania doświadczenia zawodowego osobom młodszym przez osoby starsze.

Konferencja odbędzie się w Szczawnie-Zdroju w Dolnośląskim Parku Technologicznym, ul. Szczawieńska 2 w godzinach: 10:00 – 14:00.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 17 grudnia 2012 roku na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Udział w konferencji jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Serdecznie zapraszamy!