Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Giełda kooperacyjna CONTACT 2013

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacji CONTACT, która odbędzie się w dn. 26-27 lutego 2013 przy targach Zuliefermesse oraz intec w Lipsku. To jedne z najważniejszych imprez targowych dla przedsiębiorstw poddostawczych z całej Europy.

Organizatorem giełdy jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Lipsku, będąca członkiem największej sieci wspierającej MŚP w działaniach międzynarodowych – Enterprise Europe Network oraz Lipska Izba Rzemiosła. Podczas giełdy odbywają się umówione wcześniej spotkania pomiędzy producentami, handlowcami i usługodawcami reprezentującymi przemysł poddostawczy, budowy maszyn, narzędzi i urządzeń oraz technik produkcyjnych. Nawiązane kontakty służyć mają podniesieniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestnicy giełdy to wystawcy i odwiedzający targi Zuliefermesse oraz intec, producenci, konstruktorzy i dostawcy oferujący:

 • podzespoły, moduły, komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego
 • podzespoły, moduły, komponenty dla przemysłu maszynowego, budowy urządzeń i narzędzi
 • tworzywa wzmocnione włóknami (tworzywa, wyposażenie, usługi)
 • obrabiarki, tokarki, frezarki i maszyny specjalne
 • narzędzia do produkcji modułów i części poddostawczych
 • technologie produkcyjne, obróbkę mechaniczną, odlewnictwo, tłoczenie
 • poddostawy dla elektrotechniki i elektroniki: podzespoły, elementy konstrukcyjne, procesy produkcyjne, montaż
 • maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki metalu i innych materiałów
 • maszyny do formowania odlewów i mas formierskich
 • budowa urządzeń i maszyn specjalnych, wyposażenie zakładów przemysłowych
 • usługi dla przemysłu poddostawczego

Ważne informacje:

 • Termin zgłoszenia: 10.01.2013
 • Strona www rejestracji »
 • Wybór partnerów do rozmów online: 17.01. – 04.02.2013
 • Spotkania kooperacyjne: 26.02.2013, w godz. 10.00 – 17.00, 27.02.2013, w godz. 10.00 – 17.00
 • Koszty: Dla wystawców udział bezpłatny, dla odwiedzających –  50 EUR

Przedsiębiorstwom zainteresowanym udziałem w giełdzie CONTACT zapewniamy:

 • Transport autokarem lub busem na trasie Wrocław-Lipsk-Wrocław (wyjazd 25.02.2013r., powrót 27.02.2013r.)
 • Wstęp na teren targów w dniach 26-27.02.2013r.
 • Lunch w czasie giełdy kooperacyjnej i kolację 26.02.2013r.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza
 • Zamieszczenie profilu firmy w katalogu uczestników imprezy
 • Dostęp do profilów innych uczestników giełdy
 • Opiekę współorganizatora imprezy w trakcie jej trwania

Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestnicy wyjazdu pokrywają samodzielnie. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii sskaże hotel, w którym każdy uczestnik samodzielnie złoży i opłaci rezerwację.

Kontakt dla osób zainteresowanych: Andrzej Łodziński, tel. 725 111 351, e-mail: a.lodzinski@wctt.pl