Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Mission for Growth do Meksyku oraz Kolumbii

Mission for Growth to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wsparcie przedsiębiorców z Unii Europejskiej w nawiązaniu kontaktów biznesowych i poznaniu rynków państw perspektywicznych, które nie znajdują się w strukturach UE.

Zainteresowane firmy mają możliwość udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych organizowanychpod przewodnictwem Antonio Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę sukces zeszłorocznej misji, która jako miejsce docelowe obrała Meksyk oraz Kolumbie, przedstawiciele KE postanowili ponownie zaprosić przedsiębiorców z UE do tych państw. W tym roku całe przedsięwzięcie będzie pilotowane przez Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Daniela  Calleja Crespo. Docelowo na kontynent amerykański ma się udać około 30 przedsiębiorców, którzy w dniach 15-19 kwietnia spotkają się z miejscowymi przedstawicielami środowisk politycznych oraz przedsiębiorcami. Takie spotkanie to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a także poznania specyfiki danego rynku.

Z uwagi na to, że misję gospodarcze mają charakter cykliczny, wypracowano  odpowiednią formułę ich realizacji. Uczestnicy wizyty biorą udział we wcześniej zaaranżowanych spotkaniach kooperacyjnych oraz imprezach wystawienniczych. Wysoki prestiż misji gwarantuję  obecność przedstawicieli rządów państw gospodarzy oraz reprezentantów organizacji biznesowych z Europy. Istotne jest, że  misje nie mają charakteru pojedynczego wyjazdu, powtarzają się cyklicznie i są przedsięwzięciem ukierunkowanym na przyszłość, które w dłuższej perspektywie ma przynieść dodatnie efekty dla wizytujących przedsiębiorców oraz państw goszczących.

Do udziału w misji  szczególnie zapraszani są przedstawiciele następujących branż:

  • biotechnologia
  • zielona gospodarka
  • górnictwo
  • turystyka
  • budownictwo
  • kluczowych technologii wspierających rozwój gospodarczy

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji gospodarczej do Meksyku i Kolumbii powinny spełniać następujące kryteria:

  • wydelegować przedstawiciela wysokiego szczebla w strukturze organizacyjnej  europejskiego przedsiębiorstwa
  • reprezentować sektor innowacyjny
  • posiadać duże doświadczenie międzynarodowe lub silną pozycję na rynku meksykańskim lub kolumbijskim

Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane do wiadomości uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem

Wsparcie ze strony Sieci Enterprise Europe Network przy organizacji  i udziale w misji będzie nieodpłatne. Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wyjazdem na misję gospodarczą do Meksyku i Kolumbii proszone są o kontakt z najbliższym Ośrodkiem Enterprise Europe Network.