Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Szkolenie: Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów

Gospodarka odpadamiWrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej we współpracy z ALBA Group zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach sieci Enterprise Europe Network pt. „Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów – nowe europejskie rozwiązania na polskim rynku gospodarki odpadami”.

Termin: 12 marca 2013, godz. 9.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48 (bud. B-11), s. 21

Szkolenie jest odpowiedzią na zmiany prawne na europejskim rynku gospodarki odpadami. W czasie szkolenia zapoznają się Państwo z następującymi zagadnieniami:

Prawo unijne w zakresie gospodarowania odpadami a przepisy krajowe

  • Zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej odpadów – wytwarzanie, transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Elektroniczna baza danych o odpadach – zasady funkcjonowania
  • Nowe obowiązki sprawozdawcze
  • Okresy przejściowe i sposób realizacji obowiązków w czasie ich trwania
  • Uznanie odpadów za produkt uboczny – możliwości zastosowania
  • Nowe kary administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami
  • Pozostałe zmiany wprowadzone nową Ustawą o odpadach
  • Planowane zmiany w zakresie rozliczania opłaty produktowej
  • Planowane zmiany w zakresie sporządzania sprawozdań za korzystanie ze środowiska
  • Planowane zmiany w zakresie systemu odbierania odpadów komunalnych

W trakcie szkolenie przewidziano krótkie warsztaty praktyczne – segregacja i prawidłowe postępowanie z odpadami.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja. Osoby zainteresowane naszym szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy rejestracyjnych (pobierz) na numer faks: 71 320 39 48 lub drogą elektroniczną na adres: a.lodzinski@wctt.pl z dopiskiem w tytule „Szkolenie – gospodarka odpadami”. Termin rejestracji uczestników: 5 marca 2013r.

Kontakt w sprawach szkolenia:

Andrzej Łodziński, tel.: 725 111 351, a.lodzinski@wctt.pl

Serdecznie zapraszamy!