Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na giełdę kooperacyjną Technology Cooperation Days on Industrial Energy Efficiency 2013

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu partnera z Sieci z Niedersachsen (Niemcy) zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych w Hanowerze. Spotkania będę organizowane w dniach 9 – 11 kwietnia 2013 równolegle z targami HANNOVER MESSE 2013, które od wielu lat przyciągają przedstawicieli nowych technologii oraz innowacji w przemyśle.

Spotkania kooperacyjne organizowane są przez Ośrodek Enterprise Europe Network Niedersachsen (NBank), przy wsparciu pozostałych partnerów z Sieci. Organizatorzy zapewniają doskonałe warunki uczestnikom do zapoznania się z najnowszymi technologiami, uzyskania informacji na temat wdrażanych know-how, a przede wszystkim znalezienia partnerów do wspólnych przedsięwzięć badawczych oraz technologicznych.

Kto może uczestniczyć

Giełda kooperacyjna skierowana jest do MŚP, dużych przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, którzy:
• poszukują lub oferują innowacyjne rozwiązania
• zainteresowani są innowacyjnymi narzędziami, materiałami oraz usługami
• zainteresowani są koncepcjami na rzecz poprawy efektywności energetycznej,
• poszukują partnerów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań lub prowadzenia badań

Tematy kluczowe:

• efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach przemysłowych
• nano i mikrotechnologie na rzecz efektywności energetycznej
• technologia materiałowa dla efektywności energetycznej
• usługi, doradztwo, finansowanie, środki w zakresie efektywności energetycznej
• pomysły, propozycje, partnerstw dla projektów badawczych oraz projektów wspierających inteligentną energie

Procedura rejestracyjna:

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą zgłosić swój udział rejestrując się pod poniższym linkiem do 25 marca 2013 roku.

 

Podczas rejestracji przedsiębiorca uiszcza opłatę rejestracyjną w wysokości 89,00 Euro.
W trakcie rejestracji firma tworzy swój profil, zawierający charakterystykę przedsiębiorstwa, oferowane produkty, usługi oraz informacje dotyczące poszukiwanego partnera.

Więcej informacji na temat Technology Cooperation Days on Industrial Energy Efficiency 2013 znajdą Państwo na stronie:

http://www.technologycooperationdays.com/p_index.php

lub w najbliższym Ośrodku Enterprise Europe Network