Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Konsultacje on-line z ekspertem dotyczące gospodarki odpadami

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
Obowiązki MŚP w zakresie gospodarki odpadami.
Nowa Ustawa o odpadach dostosowana do wytycznych UE

Czat odbędzie się w dniu 14 marca 2013 roku w godzinach: 10:00-12:00

ZAKRES CZATU

1. Wprowadzenie do Ustawy o odpadach:

– Zakres, przedmiot i cel regulacji
– Nowe definicje wprowadzone Dyrektywą 2008/98/WE
– Wynikające z Dyrektywy zmiany zasad postępowania z odpadami
– Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych
na odpady inne niż niebezpieczne
– Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
– Utrata statusu odpadów

2. Gospodarowanie odpadami zgodne z wymogami Dyrektywy odpadowej:

– Zbieranie i transport odpadów
– Magazynowanie odpadów
– Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności
za gospodarowanie odpadami
– Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach
– Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów
– Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów
– Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów
– Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
– Rejestry

3. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami:

– Ewidencja odpadów i sprawozdawczość
– Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
– Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
– Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów
– Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – wymogi Dyrektywy a zapisy polskiej ustawy
– Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pani Agnieszka Żmudzińska
Ekspert ochrony środowiska
INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!